A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Медвинський ліцей
Медвинська ТГ, Київської області

Методична робота

Метою методичної роботи в  ліцеї  є трансформація педагогічної науки та передового досвіду в шкільну практику на основі концентрації зусиль педагогічного колективу на єдиній науково-методичній проблемі ліцею.

Основним  напрямками роботи ліцею  є: " Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес»,

особистісно-орієнтоване навчання, програма „Школа сприяння здоров’ю», проект «Піраміда  Здоров’я», концепція профільного і допрофільного начання, «Трирівнева модель профілактики злочинності» , вивчення  історії  рідного  краю,  ознайомлення  учнів з  культурною  спадщиною  українського  народу,  з  народними  традиціями,  формування  в учнів  кращих  якостей  національного  характеру,  виховання    громадянина  України;  використання  сучасних  інформаційних  технологій  в  управлінській  діяльності  та  навчально-виховному  процесі, співпраця з сільським будинком культури.

Відповідно до цих напрямків роботи  визначені шляхи реалізації програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів в ЗНЗ» -  «Правила життя»,  «Трирівнева модель профілактики злочинності» .   

•         Перед  педагогічним колективом поставлена мета :

1) пошук нових можливостей педагогів для професійного зростання, збагачення професійного досвіду з питань: 

•          профілактичної  роботи з дітьми   6  – 18  років, спрямований на формування стійкої життєвої позиції;                                                                                       

•         забезпечення охорони прав дітей в процесі життєдіяльності;

•          попередження   асоціальної поведінки дітей;

•          формування  в  учнів  стійкого внутрішнього світу  та своєї позиції;        

•          збереження звичних  стійких    форм  взаємодії     дорослого та дитини  в контексті зміцнення здоров’я.

2)Сприяти впровадженню в практику роботи школи компетентнісно-орієнтованого підходу , спрямованого на створення умов для якісного навчання кожного учня .

         3)  Впровадження інтерактивних форм роботи на уроці,   вдосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня. 

З метою подальшого розвитку здібностей та обдарованості учнів учителі школи постійно впроваджують особистісно-орієнтоване навчання в практику урочних і позаурочних заходів.

•         Відвідані адміністрацією уроки  протягом листопада – грудня показали , що вони в цілому відповідають майже всім вимогам особистісно-зорієнтованого уроку :

-          продуманий, цікавий, змістовний;

-          пов'язаний з раніше вивченим матеріалом, суб'єктним досвідом учнів;

-          використовуються активні та інтерактивні методи навчання;

-          формуються вміння учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці;

-          здійснюється індивідуальний підхід та орієн­тація на особистісні досягнення учнів;

-          заохочуються прагнення учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом;

-          оцінюються та створюються ситуації успіху.

•         На засіданнях методичних об’єднань  керівники, в січні  2012 р. розробили методичні рекомендації щодо використання особистісно-зорієнтованих методів навчання з урахуванням особливостей предмета.

      Заступниками  директора, педагогом-організатором, вчителями предметниками ведеться облік в спеціальному журналі про участь обдарованих учнів в учнівських олімпіадах і конкурсах.  Але слід удосконалити рейтингову таблицю «Творча особистість» і класним керівникам заповнити індивідуальні картки обдарованих учнів.

Впроваджується програма «Допрофільної і профільної підготовки як складника профільного навчання»:

•         Вчителями предметниками  підібрані програми курсів за вибором, факультативи. 

•         Психологом школи: розроблені та реалізуються системи заходів щодо психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання .

•         Класними керівниками, соціальним педагогом і адміністрацією  ліцею  проведено анкетування учнів і батьків для повного вивчення потреб і можливостей учнів

•         На основі спостережень , анкетування , висновків психологічної діагностики  складені індивідуальні картки учнів старших класів.

•         Організовано  цикл просвітницьких заходів зі школярами на теми: «Вибір професії -  важливий етап у твоєму житті», «Як правильно організувати пошук професійного покликання», «Освіта як ключ до професійного успіху», впроваджено в наступному навчальному році курс за вибором "Побудова кар’єри” , спецкурс «Людина і світ професій»

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора