A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Медвинський ліцей
Медвинська ТГ, Київської області

Тема та місія закладу освіти

Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти ліцею, з метою створення оптимальних  умов для всебічного  розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства

Місія закладу освіти:

 

 • створення умов для якісного надання освітніх послуг шляхом тісної взаємодії учасників освітнього процесу, громадськості;

 • формування сприятливого освітнього середовища на основі демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості, спрямованого на зміцнення здоров'я дітей;

 • всебічного розвитку здорової і самодостатньої особистості, здатної до креативної діяльності та позитивного мислення, творчої самореалізації, забезпечення якісної освітньої підготовки учнів шляхом впровадження філософії ефективного партнерства та співдружності, створення умов для фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання дитини;

 • орієнтування внутрішнього світу дитини на збагачення індивідуального досвіду, самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизначення, самореалізації.

3. Візія закладу:

Візія закладу передбачає: 

 • необхідність в освітньому процесі формування стійких особистісних якостей здобувачів освіти на протязі всього життя:

 • початкова школа (1 – 4 класи), яка забезпечує здобуття початкової освіти;

 • базова середня освіта (5 – 9 класи), яка забезпечує здобуття базової середньої освіти;

 • старша школа (10 – 11 класи) до 2024 року.

 • поєднання освітньої  роботи з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною, використання поряд із традиційними методами та формами навчання й  виховання інноваційних педагогічних технологій;

 • підготовку навчально-матеріальної бази закладу освіти, кадрового складу педагогічних працівників, учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють, до роботи по реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, що створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах з 2022 року;

 • підготовку до реалізації завдань, які постануть перед закладом освіти при переході до запровадження першого циклу профільної середньої освіти - профільно-адаптаційного  (10 рік навчання);

 • підготовку до реалізації завдань, які постануть перед закладом освіти при переході до запровадження другого циклу профільної середньої освіти – профільного  (11-12 роки навчання);

 • функціонування профільного закладу ІІ-ІІІ ступенів за статусом ліцею, що забезпечуватиме залучення учнів до наукової, навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності;

 • заклад освіти має стати закладом соціального успіху дитини та вчителя, в якому працюють висококваліфіковані педагоги та засадах гуманізму, інтелігентності та постійного прагнення особистого фахового зростання.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора